Un proyecto de
  • Captación de fondos
  • Discapacidad
  • Infancia y juventud
  • Tecnología y comunicación

SUPORTS PER LA INCLUSIÓ DIGITAL

SUPORTS PER LA #INCLUSIÓDIGITAL

L’Escola Moragas és una escola concertada d’Educació Especial fundada pel dr. Jeroni de Moragas  al 1940. Actualment la gestió de l’escola la duem la cooperativa de mestres i atenem alumnes de 3 a 21 anys amb discapacitat intel·lectual de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Des de fa uns anys a l’escola treballem amb suports digitals i constatem els avantatges del  seu ús pels nostres alumnes  en diversos aspectes del seu dia a dia:

– com a sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC):  treball de demandes, rutines, seqüències d’accions…

– treball i reforç d’aprenentatges  de l’aula: seguiment de pautes,  autonomia i seguretat en la feina…

-gestió d’emocions: autoregulació i resolució de conflictes,  reforçadors de conductes, treball d’espera i contenció…

-treball online:  accés a xarxes socials, opcions d’oci…

El treball amb suports digitals  suposa un alt nivell de motivació, un major grau d’atenció i un augment de temps de treball.  Impliquen major  facilitat motriu, faciliten un aprenentatge intuïtiu  amb una resposta immediata  que serà sempre objectiva i constant.

Ens agradaria augmentar la disponibilitat de dispositius a l’escola, per tal d’ampliar les estones de treball amb aquests suports digitals.

És per això que demanem la vostra col·laboració per tal d’arribar a tenir un Ipad per classe. Per fer-ho possible necessitem comprar quatre Ipads, el que suposaria aproximadament 2.000€.

Fes possible aquest projecte!