Un proyecto de
  • Captación de fondos
  • Infancia y juventud
  • Mujer

Mares joves: un pis, una oportunitat

“Sóc la Sara, tenia 19 anys quan em vaig quedar embarassada i em vaig sentir perduda”

Com la Sara, hi ha altres mares joves que es troben en situació de dificultat social, personal i econòmica. Es troben en risc d’exclusió social i no tenen els recursos necessaris per afrontar la situació en què es troben.

La Fundació Maria Raventós els ofereix l’oportunitat de no estar soles, els dóna el suport necessari i les acompanya en la seva maternitat, perquè puguin superar la situació d’exclusió social, adquirint habilitats maternals i un desenvolupament personal i laboral necessari per a la plena incorporació a la vida social i comunitària.

Les mares viuen amb els seus fills a la Residència Maternal, en la primera etapa de vida dels seus fills/es, fins que compleixen els tres anys però, de vegades, aquest no és temps suficient per acollir, reparar, repensar, construir i consolidar el seu itinerari. Per aquest motiu vam crear un nou espai on les mares puguin consolidar el seu procés d’autonomia personal i maternal. Així va néixer, fa tot just 2 anys, el projecte de Pisos de Suport.

Gràcies a les ajudes rebudes vam poder posar en marxa 3 pisos on 6 mares viuen actualment amb els seus fills/es. Sara viu amb el seu fill en un d’ells.

Per completar la xarxa de pisos que necessitem, tenim un nou repte: 3 NOUS PISOS, 6 NOVES OPORTUNITATS.

Un nou repte perquè a cada pis puguin viure dues mares amb els seus fills/es, sentir-se acompanyades, consolidar el seu procés d’autonomia i seguir construint el seu futur amb garanties. Necessitem posar en marxa aquests pisos i garantir el suport educatiu per a crear habitatges dignes i acollidors.

“Sóc la Sara, tenia 19 anys quan em vaig quedar embarassada. Va arribar el Yael, el meu fill, i ara estic decidida a tirar endavant i lluitar per nosaltres, compto amb el vostre suport! “

La Sara ho està aconseguint, ens ajudes a que més mares joves puguin aconseguir-ho?

—————————————————————————————————————

“Soy Sara, tenía 19 años cuando me quedé embarazada y me sentí perdida”

Como Sara, hay otras madres jóvenes que se encuentran en situación de dificultad social, personal y económica. Se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen los recursos necesarios para afrontar la situación en la que se encuentran.

La Fundación Maria Raventós les ofrece la oportunidad de no estar solas, les da el apoyo necesario y las acompaña en su maternidad, para que puedan superar la situación de exclusión social, adquiriendo habilidades maternales y un desarrollo personal y laboral necesario para su plena incorporación a la vida social y comunitaria.

Las madres viven con sus hijos en la Residencia Maternal, en la primera etapa de vida de sus hijos/as, hasta que cumplen los tres años. Pero a veces, éste no es tiempo suficiente para acoger, reparar, repensar, construir y consolidar su itinerario. Por este motivo creamos un nuevo espacio donde las madres puedan consolidar su proceso de autonomía personal y maternal. Así nació, hace apenas 2 años, el proyecto de Pisos de Apoyo.

Gracias a las ayudas recibidas pudimos poner en marcha 3 pisos donde 6 madres viven actualmente con sus hijos/as. Sara vive con su hijo en uno de ellos.

Pero para completar la red de pisos que necesitamos, tenemos un nuevo reto: 3 NUEVOS PISOS, 6 NUEVAS OPORTUNIDADES

Un nuevo reto para que en cada piso puedan vivir dos madres con sus hijos/as, sentirse acompañadas, consolidar su proceso de autonomía y seguir construyendo su futuro con garantías. Necesitamos poner en marcha estos pisos y garantizar el apoyo educativo para crear viviendas dignas y acogedoras.

“Soy Sara, tenía 19 años cuando me quedé embarazada. ¡Llegó Yael, mi hijo, y ahora estoy decidida a salir adelante y luchar por nosotros, cuento con vuestro apoyo!”

Sara lo está consiguiendo, ¿nos ayudas a que más madres jóvenes puedan conseguirlo?

Haz una donación