Un proyecto de
  • Captación de fondos
  • Deportes
  • Discapacidad
  • Infancia y juventud

Gaudint del temps de lleure!

L’associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els DRETS dels seus fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat.

A Aprenem creiem en un futur on és possible la plena inclusió de les persones amb TEA i l’acompanyament  integral a les famílies. Un futur on aquesta afirmació passi de l’ideal a la realitat, on es garanteixin els drets de les persones amb TEA i es disposi dels recursos i suports necessaris per a fer-ho possible.

Les persones amb autisme tenen dret a la inclusió en tots els àmbits i el lleure no és una excepció.

Per això oferim monitors de suport amb formació específica en la intervenció amb persones amb autisme que es desplacen i acompanyen els nois i noies en les activitats de lleure que trien en el seu entorn comunitari. Les finalitats, ente d’altres, són oferir-los l’oportuitat de gaudir d’una experiència d’activitat esportiva de proximitat, millorar el seu estat físic i emocional, facilitar la seva relació amb l’entorn comunitari creant nous espais de relació, col·laborar en la promoció de l’accpetació de la diversitat per part de la resta de la societat i oferir a les families cuidadores un espai de descans en la seva tasca constant de cura.

Ens ajudeu a fer-ho possible?