Un proyecto de
  • Captación de fondos
  • Discapacidad
  • Infancia y juventud

Beques per escolaritzar infants amb IL intel·ligència límit

Les persones amb intel.ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d´ull, passen desapercebudes, però necessiten un suport per viure de manera autònoma perquè pateixen un desfasament entre l´edat cronològica i la mental. No hi ha ningú igual, com tampoc son iguals les seves necessitats. D´aquesta condició parteix l´acció integral d’acidH amb l’Escola de Vida Montserrat.

La identificació precoç de la IL és un repte, per poder acompanyar les persones amb IL des de la infància i evitar que caiguin en les llistes de fracàs escolar.

Lentitud en l´aprenentatge no ha de ser igual a fracàs escolar. L’experiència evidencia que pot resoldre´s !

La fòrmula? Més suport i més temps, Educació Secundària Obligatòria amb una modificació curricular, grups de 8 a 10 alumnes, didàctiques adeqüades, aprendre a aprendre, intervenció educativa per a la integració social.

Els alumnes de l´escola: 82 noies i nois a partir de 12 anys, amb dificultats d’aprenentatge o retard maduratiu, amb necessitats educatives específiques.

Les famílies de l´escola: el 25% de les famílies estan derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, sense o amb pocs recursos, en situació d’atur o treballs precaris, algunes d’elles famílies nombroses les quals, a més a més, ténen altres membres amb malalties mentals i altres discapacitats físiques.

Beca d’escolarització 179,50 € mensuals
Beca de menjador 147,30 € mensuals
Beca reforç escolar 52,80 € mensuals
Beca psicología i logopedia: 196 € mensuals ( 1 sessió setmanal )

Trucan´s  93 285 99 77 ext: 22
Visita el nostre web www.acidh.org
La Caixa ES93 2100 3003 5422 0063 6233

Haz una donación