Un proyecto de
  • Captación de fondos
  • Infancia y juventud

Aldees Infantils SOS Catalunya necessita un autocar pels infants

A l’Aldea Infantil de Sant Feliu de Codines hi viuen una cinquantena de nens i nenes que, com els hi pertoca per la seva edat, han d’anar a escola cada dia. Molts d’ells assisteixen a centres adaptats a les seves necessitats fent que els 49 infants vagin a 20 centres educatius diferents. Els nens i nenes necessiten anar a tots aquests centres, i per aquest motiu necessitem un autocar per poder acompanyar-los cada dia a l’escola.

Un autocar facilitaria la tasca d’acompanyar tots aquests infants als seus respectius centres i d’aquesta manera no haver de deixar cap nen ni nena sense una educació adequada al seu nivell i les seves necessitats.

L’autocar també es faria servir per acompanyar als grups de joves a les seves sortides i per poder mobilitzar grups grans, ja siguin infants, joves o famílies.

Actualment, Aldees Infantils SOS, està present a 136 països i s’ocupa d’oferir una llar a tots aquells nens i nenes que per un motiu o altre no poden viure amb la seva família. Els infants que viuen amb nosaltres gaudeixen del caliu d’una llar i del recolzament d’una Mare SOS, una educadora permanent que els cuida dia a dia.